ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR – COMUNICAT

D’acord amb el calendari aprovat per la Junta Electoral en reunió de dia 9/10/2014, s’inicia avui el període de reclamacions als censos electorals provisionals, els quals són exposats públicament, ordenats alfabèticament amb nom i llinatges i el DNI, sota les següents instruccions:

En el taulell d’anuncis de l’Institut seran exposats tots els censos provisionals: de l’alumnat, personal docent, personal no docent i pares i mares.

  • El cens provisional de pares i mares serà publicat també en la web del centre (s’obviarà la dada del DNI, per tant, també es farà avís exprés que el cens oficial es troba exposat a les instal·lacions del centre).

El calendari aprovat, que inclou informació sobre el procés a seguir, quedarà igualment exposat a partir d’avui en el taulell d’anuncis de l’IES i en la web del centre.

Faig especial esment a que el període de reclamacions als censos finalitzarà el proper dia 21/10/2014 a les 12:00 h.   El dia 24/10/2014 la Junta Electoral resoldrà, si n’hi ha, sobre les reclamacions a dit cens i seran fets públics els censos definitius el dia 27/10/2014.

Faig constar, així mateix, que en el cas d’empat en els escrutinis es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates empatades.

Alaior, 16 d’octubre de 2014

Francisco Pons Olives

El president de la Junta Electoral

 

Podeu consultar el cens de mares i pares aquí

 

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS CALENDARI 2014

S’informa a tota la comunitat educativa que s’inicia el procés per a la renovació parcial del Consell Escolar del nostre institut.

Estan exposats en el taulell d’anuncis del centre els censos de pares i mares, alumnes, personal no docent i docent.

Demà, dia 3 d’octubre, es procedirà al sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens.

L’equip directiu de l’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA.

REUNIONS INFORMATIVES DE COMENÇAMENT DEL CURS ACADÈMIC 2014-15

Benvolguts/des pares, mares i/o tutors/es legals,

Per la present quedau convocats a la reunió informativa de començament del curs acadèmic 2014-15 que tindrà lloc en el nostre institut els propers dimarts dia 7 i/o el dijous dia 9 d’aquest mes d’octubre, segons el calendari de dies i hores que podeu consultar aquí.

La trobada amb els pares, mares i/o tutors/es legals tindrà lloc a la sala d’actes. Posteriorment, cada tutor/a docent dels seus fills els acompanyarà a l’aula de referència del grup.

Restant a la vostra disposició i a l’espera de poder saludar-vos personalment, rebeu una cordial salutació.

 

Alaior, 2 d’octubre de 2014

El director,

Francisco Pons Olives

JORNADA PRESENTACIÓ 22/09/2014 ALS CICLES FORMATIUS

El proper dilluns dia 22 de setembre de 2014 es durà a terme la JORNADA DE PRESENTACIÓ als cicles formatius de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia (tots els cursos) i al cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials (1r curs).

L’alumnat inscrit s’ha de presentar a les 11,05h a la Sala d’Actes per a la presentació del curs acadèmic, i llavors cada grup anirà amb el seu tutor a l’aula de referència i espais del cicle.