Procés Escolarització 2016-2017: llistes definitives Admissió

D’acord amb el calendari publicat en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’EI, EP, ESO i Batxillerat a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives corresponents al procés d’admissió a ESO.

Per veure les llistes ciclau a l’ENLLAÇ

Recordem a les famílies que ara s’haurà de FORMALITZAR LA MATRÍCULA en el termini establert. Podran passar per la secretaria del nostre centre a recollir l’imprés de matrícula.

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE EL FINAL DEL CURS 2015-16

** A partir de les 12 hores del proper dimarts dia 21 de juny, els pares, mares i/o tutors legals dels alumnes podran consultar en el GESTIB els butlletins de notes dels seus fills i filles, corresponents a l’avaluació ordinària del curs 2015-16.

** De les 9’30 h a les 10’00 h del dimecres dia 22 de juny, els/les tutors/es lliuraran els butlletins de qualificacions a tots els alumnes dels grups d’ESO, 1r de Batxillerat, 1r de Formació Professional Bàsica, 1r del CFGM de Farmàcia i parafarmàcia i 1r del CFGM d’Activitats comercials. Cada grup d’alumnes acudirà a la seva aula de referència, on els esperarà el/la seu/seva tutor/a.

** De les 9’30 h (els/les tutors/es a partir de les 10 hores) a les 13’30 h del dimecres dia 22 de juny, s’estableix l’horari d’atenció als pares, mares i/o tutors/es legals dels alumnes per part de tot el professorat. Les famílies que desitgin mantenir una entrevista amb algun/a professor/a i/o tutor/a, cal que reservin l’hora prèviament, telefonant a la consergeria de l’institut (telf: 971372744).

ELECCIÓ D’ESPECÍFIQUES I OPTATIVES CURS 2016/17

Dins el procés de prematriculació, els alumnes hauran d’escollir diverses assignatures específiques i optatives de modalitat, en alguns casos d’acord amb els itineraris d’estudis triats.

S’han repartit el formularis a tots els grups i interessats.  No obstant això, si fos el cas que heu extraviat el formulari o us interessi per al procés d’admissió en aquest enllaç podeu trobar i baixar-vos tot el catàleg i imprimir el que desitgeu.

Recordar que, per al procés d’adscripció i reserva interna, les dates irrevocables i llocs per al lliurament de les sol·licituds convenientment emplenades són:

    • Alumnat provinent de primària (1r d’ESO): es recolliran el fulls en el centre de procedència el divendres 10 de juny de 2016.
    • Alumnat del nostre centre per a 2n, 3r i 4t d’ESO: es recolliran els fulls a les aules el divendres 10 de juny de 2016.
    • Alumnat del nostre centre per a 1r i 2n de Batxillerat:  es recolliran els fulls a les aules el dilluns 13 de juny de 2016.

En qualsevol cas, sempre podeu fer entrega dels documents a la secretaria del centre abans de les dates expressades.

Procés Escolarització 2016-2017: llistes provisionals Admissió

D’acord amb el calendari publicat en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’EI, EP, ESO i Batxillerat a les Illes Balears, publiquem les llistes provisionals corresponents al procés d’admissió a ESO.

Per veure les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

Disposeu del 6 al 8 de juny per formular reclamacions, que seran resoltes dia 9 de juny de 2016.

Procés admissió Cicles Formatius i FP Bàsica 2016-2017

Des del 6 de juny fins el 30 de juny de 2016 restarà obert el termini per sFPol·licitar plaça per cursar un cicle formatiu de grau mitjà / de grau superior / FP Bàsica per proper curs 2016-2017.

Podeu consultar tota la informació d’admissió a CF Grau mitjà a l’ENLLAÇ

Podeu consultar tota la informació d’admissió a FP Bàsica a l’ENLLAÇ

Podeu consultar l’oferta formativa del nostre centre a l’ENLLAÇ

Més informació sobre admissió a Formació Professional, a l’ENLLAÇ

Proves accés cicles formatius de grau mitjà 2016: llistes definitives Aptes/No Aptes

D’acord amb l’article 27 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de març de 2016 es convoca la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (BOIB 32 de 10 de març de 2016). publiquem la llista definitiva de persones Aptes i No Aptes de la prova d’accés.

Per veure la llista de persones Aptes i No Aptes, clicar damunt l’ENLLAÇ