Admissió CF / FP Bàsica 2016-2017: llistes definitives admesos

D’acord amb l’article 25.1 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de maig de 2016 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2016-2017 (BOIB 68 de 31/05/2016), publiquem la llista definitiva de persones admeses a les places dels cicles de formació professional bàsica i la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d’accés en el cicle.

Per veure les llistes :

Definitives CFGM Activitats Comercials (1a opció) i CFGM Farmàcia i Parafarmàcia clicau a l’ENLLAÇ

Definitives CFGM Activitats Comercials i CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (segona i tercera opció), clicau a l’ENLLAÇ

Definitives CFGM Activitats Comercials i CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (torn Pendent de Setembre), clicau a l’ENLLAÇ

Definitives FP Bàsica Serveis Comercials (1a opció), clicau a l’ENLLAÇ

Definitives FP Bàsica Serveis Comercials (segones i terceres opcions), clicau a l’ENLLAÇ

MOLT IMPORTANT! : Recordeu que ara s’haurà de formalitzar la matrícula del 20 al 25 de juliol de 2016

Admissió Cicles formatius / FP Bàsica curs 16-17: llistes provisionals

D’acord amb l’article 22.1 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de maig de 2016 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2016-2017 (BOIB 68 de 31/05/2016), publiquem la llista provisional de persones admeses a les places dels cicles de formació professional bàsica i la llista provisional de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d’accés en el cicle i centre que han demanat com a primera opció (llista provisional de persones admeses en primeres opcions).

D’acord amb l’article 23.1, els interessats poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta a les llistes provisionals esmentades durant els dies 11, 12 i 13 de
juliol de 2016, adreçades a la direcció del centre.

Aquestes reclamacions seran resoltes dia 14 de juliol de 2016

Per veure les llistes, Admissió a FP Bàsica clicau a l’ENLLAÇ

Per veure les llistes, Admissió a CF Grau Mitjà clicau a l’ENLLAÇ

Llistes admissió a CFGM “Torn pendents de Setembre”, clicau a l’ENLLAÇ

 

Escolaritizació 2016-2017: llistes definitives admissió a Batxillerat

D’acord amb el calendari publicat en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’EI, EP, ESO i Batxillerat a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives corresponents al procés d’admissió a BATXILLERAT.

Per veure les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

Recordeu que s’ha de formalitzar la matrícula al centre del 12/07/2016 al 15/07/2016

Acreditacions Professionals: Inscripció Fase Avaluació

S’ha obert el termini d’inscripció a la Fase d’Avaluació del Procediment d’Acreditació de Competències Professionals.

Termini: de 2 a l’11 de juliol de 2016

Document sol·licitud inscripció Fase Avaluació, clicau a l’ENLLAÇ

Enllaç a pagament de taxes, clicau a l’ENLLAÇ

Més informació a la pàgina d’Acreditacions Professionals, clicau a l’ENLLAÇAcredita

Escolarització 2016-2017: Provisionals admissió Batxillerat

D’acord amb el calendari publicat en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’EI, EP, ESO i Batxillerat a les Illes Balears, publiquem les llistes provisionals corresponents al procés d’admissió a BATXILLERAT.

Per veure les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

Disposeu del 4 al 6 de juliol per formular reclamacions, que seran resoltes dia 7 de juliol de 2016.

Col·laboració entre l’IES Josep Miquel Guàrdia i els comerciants de Menorca

En el dia d’ahir es va signar el conveni de col·laboració entre ASCOME, l’associació de comerciants de Menorca integrada dins PIME Menorca, on es recull formalment la col·laboració que ja es manté entre aquesta entitat i l’institut, amb motiu de la impartició del cicle formatiu d’Activitats comercials i a partir d’ara també del FPB de Serveis comercials.  En aquest link podeu llegir el comunicat de premsa .

Us animam també a visitar la pàgina web de la família professional de Comerç i Màrqueting de l’IES Josep Miquel Guàrdia per a més informació sobre aquesta oferta formativa.

https://webcomerblog.wordpress.com/

Fotografia del moment de l’acte de la signatura entre el president d’ASCOME, el Sr. Vicente Cajuso i el director de l’IES, Paco Pons, acompanyats de la cap de la família professional de Comerç, Xisca Fornés.

CONVENI ASCOME 2