ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR – PRESENTACIÓ CANDIDATURES

En data del 16/10/2014 s’informà a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral.  D’entre aquesta informació constava que d’acord amb el calendari aprovat per la Junta Electoral en la reunió duta a terme el 09/10/2014,  la Junta Electoral havia de resoldre el dia 24/10/2014 sobre les reclamacions als censos provisionals presentades en període hàbil, és a dir abans del 21/10/2014 a les 12:00 hores, fent públics el censos definitius un cop resoltes aquelles el dia 27/10/2014. 

La reunió per resoldre les reclamacions per part de la Junta Electoral va ser convocada en el mateix escrit d’Acta de Constitució de la citada Junta, el 09/10/2014, fent-se constar així mateix que en el cas de no haver-hi cap reclamació als censos provisionals dita reunió seria desconvocada.


Conegut que no s’ha presentat cap reclamació als censos provisionals, el president de la Junta Electoral  d
esconvocà la sessió de la Junta Electoral convocada per al 24/10/2014 per tal de resoldre sobre dites reclamacions i donà per vàlids els censos provisionals ja exposats, els quals a partir del dia 27/10/2014 són  considerats definitius.

Així mateix, recordà que el termini per presentació de candidatures, d’acord amb el calendari aprovat,  finalitzarà el dia 4/11/2014 a les 12:00 hores, fent extensiva la invitació a tots els membres de la comunitat escolar a presentar les seves candidatures i a participar del procés electoral.

A tal fi, A Secretaria es podran trobar les oportunes butlletes d’inscripció com a candidats, butlletes que seran també repartides als estudiants del centre per tal de fer més expressa la publicitat del procés. Igualment, us faig arribar per si és del vostre interès un model de butlleta en format digital, que us podeu imprimir i presentar a Secretaria convenientment emplenat als mateixos efectes.

 
El secretari del centre. 

Joan Carreras

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR – COMUNICAT

D’acord amb el calendari aprovat per la Junta Electoral en reunió de dia 9/10/2014, s’inicia avui el període de reclamacions als censos electorals provisionals, els quals són exposats públicament, ordenats alfabèticament amb nom i llinatges i el DNI, sota les següents instruccions:

En el taulell d’anuncis de l’Institut seran exposats tots els censos provisionals: de l’alumnat, personal docent, personal no docent i pares i mares.

  • El cens provisional de pares i mares serà publicat també en la web del centre (s’obviarà la dada del DNI, per tant, també es farà avís exprés que el cens oficial es troba exposat a les instal·lacions del centre).

El calendari aprovat, que inclou informació sobre el procés a seguir, quedarà igualment exposat a partir d’avui en el taulell d’anuncis de l’IES i en la web del centre.

Faig especial esment a que el període de reclamacions als censos finalitzarà el proper dia 21/10/2014 a les 12:00 h.   El dia 24/10/2014 la Junta Electoral resoldrà, si n’hi ha, sobre les reclamacions a dit cens i seran fets públics els censos definitius el dia 27/10/2014.

Faig constar, així mateix, que en el cas d’empat en els escrutinis es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates empatades.

Alaior, 16 d’octubre de 2014

Francisco Pons Olives

El president de la Junta Electoral

 

Podeu consultar el cens de mares i pares aquí

 

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS CALENDARI 2014

S’informa a tota la comunitat educativa que s’inicia el procés per a la renovació parcial del Consell Escolar del nostre institut.

Estan exposats en el taulell d’anuncis del centre els censos de pares i mares, alumnes, personal no docent i docent.

Demà, dia 3 d’octubre, es procedirà al sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens.

L’equip directiu de l’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA.

REUNIONS INFORMATIVES DE COMENÇAMENT DEL CURS ACADÈMIC 2014-15

Benvolguts/des pares, mares i/o tutors/es legals,

Per la present quedau convocats a la reunió informativa de començament del curs acadèmic 2014-15 que tindrà lloc en el nostre institut els propers dimarts dia 7 i/o el dijous dia 9 d’aquest mes d’octubre, segons el calendari de dies i hores que podeu consultar aquí.

La trobada amb els pares, mares i/o tutors/es legals tindrà lloc a la sala d’actes. Posteriorment, cada tutor/a docent dels seus fills els acompanyarà a l’aula de referència del grup.

Restant a la vostra disposició i a l’espera de poder saludar-vos personalment, rebeu una cordial salutació.

 

Alaior, 2 d’octubre de 2014

El director,

Francisco Pons Olives

JORNADA PRESENTACIÓ 22/09/2014 ALS CICLES FORMATIUS

El proper dilluns dia 22 de setembre de 2014 es durà a terme la JORNADA DE PRESENTACIÓ als cicles formatius de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia (tots els cursos) i al cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials (1r curs).

L’alumnat inscrit s’ha de presentar a les 11,05h a la Sala d’Actes per a la presentació del curs acadèmic, i llavors cada grup anirà amb el seu tutor a l’aula de referència i espais del cicle.