Proves lliures CFGM: llista definitiva persones inscrites

D’acord amb l’article 16 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de febrer de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 18 de 11/02/2017), publiquem la relació definitiva de persones inscrites.

‘Per consultar la llista, cliclau a l’ENLLAÇ

Per consultar el calendari de desenvolupament de les proves lliures, clicau a l’ENLLAÇ

Escolarització 2017-2018

S’ha publicat l’ordre d’Escolarització pel proper curs 2017-2018escolaritzacio 17_18

Per descarregar-vos les instruccions i els calendaris d’adscripció i admissió, podeu anar al següent ENLLAÇ

Per visitar la WEB d’Escolarització de la Conselleria d’Educació i Universitat, visitau el següent ENLLAÇ

Per accedir directament a la WEB de la Conselleria en relació al procés d’ADSCRIPCIÓ, clicau a l’ENLLAÇ

Proves lliures CFGM: llistes provisionals persones inscrites

D’acord amb l’article 14 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de febrer de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 18 de 11/02/2017), publiquem la relació provisional de persones inscrites.

D’acord amb l’article 15 de l’esmentada Resolució, els dies 13, 14 i 15 de març es poden presentar reclamacions adreçades a la direcció del centre.

Per consultar la llista, cliclau a l’ENLLAÇ

Proves accés cicles formatius de grau mitjà 2017

Mitjançant resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 es convoca la prova d’accés a Cicles FormFPatius de Grau Mitjà (BOIB 21 de 18 de febrer de 2017).

El termini d’inscripció a les proves és del 13 al 23 de març de 2017

Podeu accedir a tota la documentació al següent ENLLAÇ

Per pagar les taxes d’inscripció, clicau al següent ENLLAÇ

Per més informació a la web de la Conselleria d’Educació, on es poden descarregar models d’exàmens i temaris, clicau al següent ENLLAÇ

Més informació a la WEB de Formació Professional CAIB cliclant al següent ENLLAÇ

Inscripció proves EOIES curs 2016-2017

S’ha obert la matrícula a les proves de les Escoles Oficials d’Idiomes per a l’alumnat d’ESO i Batxillerat inclòs dins el pla de col·laboració EOIES del curs 2016-2017.EOIES

El termini de matrícula és del 23 de gener al 6 de febrer de 2017 (fins dia 5 de febrer si es lliura la documentació a la secretaria del centre).

S’ha de lliurar la documentació següent:

– Una inscripció per a cada prova, on consti l’idioma i el curs del qual s’avaluarà (aquest document serà facilitat a les famílies)

– Fotocòpia del DNI de l’alumne (si tenen NIE hi han d’adjuntar còpia del passaport)

– Una fotografia tamany carnet

– Carnet família nombrosa (si és el cas)

– Document de pagament de taxes (per cada prova són 22,19 €. Si pertanyen a família nombrosa general, són 11,10€ i si són de família nombrosa especial estan exempts de pagament) (També està exempt de pagament l’alumnat en situació d’atur, que s’haurà de justificar amb document emés per SOIB sobre aquesta circumstància)

Per justificar l’ingrés de taxes, es pot fer de manera telemàtica al següent enllaç, tot i que s’haurà de lliurar al centre el resguard del pagament:

Taxa ordinària: clicau a l’ENLLAÇ

Taxa família nombrosa general: cicau a l’ENLLAÇ

També es pot fer l’ingrés fent servir el model 046 que trobareu a la secretaria del nostre centre.

Per veure la convocatòria, el calendari de proves, i el PowerPoint de la reunió duta a terme dia 24/01/2017 cliclau a l’ENLLAÇ

Per baixar el document d’inscripció, clicau a l’ENLLAÇ

ACCÉS DE LES FAMÍLIES AL GESTIB

La Conselleria d’Educació i Universitat ha fet algunes millores al programa de Gestió Escolar de les Illes Balears (GESTIB) perquè les famílies puguin accedir més fàcilment a la informació que els centres educatius tenen dels seus fills: resultats de les avaluacions trimestrals, faltes d’assistència, sol·licitud de justificació de faltes, i d’altres. Per això, hi ha disponible una nova versió del programa (en format web i com a aplicació mòbil) que millora substancialment l’anterior.

Per accedir-hi, però, primer cal tenir un usuari i una contrasenya, que algunes famílies ja varen sol·licitar.

Per als pares o tutors d’alumnes menors d’edat que hi estiguin interessats a donar-se d’alta,

  • 1r) Poden venir personalment al servei administratiu del centre o bé enviar el seu fill/la seva filla (de 9h a 13.30h), i demanar la sol·licitud de compte d’usuari o bé presentar-la directament si la descarreguen de la nostra pàgina web, en el següent ENLLAÇ
  • 2n) Han de comprovar les dades del full, (és molt important que el número de mòbil sigui correcte) que han de tornar signat al mateix lloc.
  • 3r) Des de la secretaria del centre es gestionarà l’alta i els pares o tutors sol·licitants rebran un SMS amb el compte d’usuari, la contrasenya provisional i un enllaç a la pàgina web o aplicació del mòbil on canviar-la. Han d’introduir l’usuari i la contrasenya provisional, la qual s’haurà de baratar en un termini de 24 hores.
  • 4t) Si el procediment s’ha fet correctament, rebran un altre SMS que ho confirmi.

Els alumnes majors d’edat ho poden trametre ells mateixos.

A més, poden descarregar-se el tutorial de com justificar les faltes d’assistència en el següent ENLLAÇ.

Un cop canviada la contrasenya, ja podeu accedir al GESTIB. Ho podeu fer des de la web del centre: http://iesjosepmiquelguardia.org   o directament a l’adreça: https://www3.caib.es/xestib/

La contrasenya té una durada d’1 any, un cop passat, s’haurà de tornar a canviar. També podeu canviar o demanar una contrasenya nova si l’heu perduda o oblidada. Per consultar com fer-ho, consultar el següent ENLLAÇ

Si hi ha cap dubte, es pot escriure al correu del centre (iesjosepmiquelguardia@educaib.eu) o telefonar al 971 372744.

Premis ESO al rendiment acadèmic 2015-16

premis eso 2015-16

Dilluns dia 12 es van lliurar els premis a l’esforç acadèmic i rendiment acadèmic excel·lent a alumnes que el curs passat cursaren l’ESO.

Del nostre centre, en la modalitat d’esforç personal va ser guardonat n’Eloy Marquès i en la modalitat de rendiment acadèmic excel·lent na Maria Rodríguez Carrizo i en Miquel Tudurí Benejam.
També van obtenir guardó els alumnes que enguany cursen estudis al centre però que provenen d’altres centres de Menorca. En la modalitat d’esforç personal, na Neus Tudurí Cladera, alumna del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i que l’any passat va estudiar a l’institut Joan Ramis de Maó. En la modalitat de rendiment acadèmic excel·lent en Raúl Llambias, alumne que cursa 1r de batxillerat al nostre centre i que l’any passat va cursar l’ESO al centre educatiu de La Salle d’Alaior .

A tots ells la nostra enhorabona !!