Escolarització curs 2014-2015

S’ha publicat el procés d’admissió i matriculació d’alumnes dels nivells d’ESO, Batxillerat i Mòduls Voluntaris de PQPI pel curs 2014-2015.

Veu veure la normativa de referència i els calendaris del procés, clickau a l’ENLLAÇ

Per anar iniciar o consultar els tràmits a la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, clickau a l’ENLLAÇ

Llistes provisionals admesos i exclosos al procediment d’Acreditacions de Competències Professionals 2014

S’adjunten les llistes provisionals al procediment.

Per consultar les llistes de la Qualificació SSC320_2: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, clickau a l’ENLLAÇ

Per consultar les llistes de la Qualificació IMP119_2: Perruqueria, clickau a l’ENLLAÇ

Per consultar les llistes de la Qualificació SAN025_2: Transport sanitari, clickau a l’ENLLAÇ

Per consultar les llites de la Qualificació SAN122_2: Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes, clickau a l’ENLLAÇ

Per consultar les llistes dels inscrits a les dues Qualificacions SAN025_2 i SAN122_2 (Transport sanitari i Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes) clickau a l’ENLLAÇ

D’acord amb l’article 13.4, els candidats disposen de 3 dies hàbils per fer les reclamacions que creguin oportunes, és a dir, fins dia 14 d’abril de 2014, i poden adjuntar la documentació necessària per esmenar-ne els defectes, les errades en la baremació o l’omissió en les llistes.

Per descarregar el model d’instància per fer la reclamació, clickau a l’ENLLAÇ

 

Calendari Escolar 2014-2015

La conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ja ha fer públic el calendari escolar pel proper curs 2014-2015, per la qual cosa hem elaborat el document adjunt afegint les festes locals i nacionals.

Cal tenir en compte, però, que s’han de confirmar les festes locals i el dia no lectiu de centre.

Per visualitzar el document, clickau a l’ENLLAÇ

Llistes provisionals admesos proves accés CFGM 2014

En data 03/04/2014 publiquem les llistes provisionals de persones admeses i excloses a les Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 2014.

Per visualitzar les llistes clickeu damunt l’ENLLAÇ

Si considereu que heu de presentar alguna reclamació en relació a les esmentades llistes, es podran lliurar a la secretaria de l’IES J.M. Guàrdia, del 4 al 8 d’abril de 2014.

Llistes definitives proves lliures Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Adjuntem les llistes definitives de les persones admeses i no admeses a les proves lliures del cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia.

S’adjunta el calendari i horari dels exàmens, així com els estris necessari per a la seva realització.

Per consultar les llistes, clickau a l’ENLLAÇ

D’acord amb l’article 12 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB 38 de 18.03.2008), es posa a disposició de les persones participants en el procés, un servei d’Orientació, informació i suport en relació als mòduls del cicle.

Per accedir a aquest servei cal fer una sol·licitud mitjançant el correu electrònic del nostre centre, iesjosepmiquelguardia@educacio.caib.es a l’atenció de la Sra. Margarita Genestar.

 

 

Convocatòria proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 2014

En el BOIB núm. 35 de 13 de març, s’ha publicat la convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 2014

El termini de lliurament de sol·licituds al nostre centre és del 24 de març a l’1 d’abril de 2014.

Es pot descarregar tota la documentació necessària per aquest procés en el següent ENLLAÇ

El pagament de les taxes d’inscripció es pot fer mitjançant el següent ENLLAÇ

Si voleu consultar els temaris i models d’exàmens, obrir el següent ENLLAÇ

Acreditació Competències Professionals 2014

S’ha convocat el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, i que, en el nostre centre, són les següents:

  • Transport sanitari
  • Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes
  • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
  • Educació infantil
  • Perruqueria

Pen anar a la pàgina web de la Conselleria on hi ha tota la informació podeu anar a l’ENLLAÇ

Pes descarregar la sol·licitud, la normativa i el resum de la documentació, aneu a l’ENLLAÇ

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 al 31 de març de 2014.