PROVES EOIES: Calendari, continguts i criteris avaluació

Publiquem el calendari de desenvolupament de les proves EOIES.EOIES

Proves nivells d’ANGLÊS:

 • Per veure el Calendari  i horari de les proves maig i juny 2017, clicau a l’ENLLAÇ.
 • Per veure el Calendari i horari de les proves del setembre 2017, clicau a l’ENLLAÇ
 • Per veure els criteris de desenvolupament de la prova escrita i oral d’Anglès, nivell Intermedi i avançat, clicau a l’ENLLAÇ

Proves nivell bàsic d’ALEMANY:

 • Per veure el Calendari de les proves d’Alemany de les proves que es duran a terme el maig i juny 2017, clicau a l’ENLLAÇ.
 • Per veure el Calendari de les proves d’Alemany de les proves que es duran a terme el setembre 2017, clicau a l’ENLLAÇ
 • Per veure els criteris de desenvolupament de la prova escrita i oral d’alemany, nivell Bàsic, clicau a l’ENLLAÇ

ESCOLARITZACIÓ 2018-2019: Llistes definitives adscripció

escolaritzacio 17_18D’acord amb el calendari publicat a l’Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als provessos d’adscripció, admissó i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de 2n cicle d’EI, EP, ESO, Batxillerat i Educació Especial a les Illes Balears, publiquem la llistadefinitiva del procés d’adscripció a ESO.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ.

El termini per formalitzar matrícula al nostre centre és del 27 al 30 de juny de 2017.

 

Proves lliures CFGM: resultats proves

D’acord amb l’article 22 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de febrer de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 18 de 11/02/2017), publiquem els resultats de les proves (s’aniran publicant els provisionals i definitius d’acord amb el calendari de desenvolupament de les proves)

‘Per consultar els resultats, cliclau a l’ENLLAÇ

Sant Jordi 2017

Dia 11 d’abril, els alumnes de 3r i 4t d’ESO  del nostre institut, en grups de 3,4  persones varen sortir per entrevistar personatges relacionats amb el món de la cultura en general: escriptors, músics, pintors, cantants, ballarines, institucions i organismes culturals, etc. Aquesta acció, dirigida des de la comissió de convivència ha aconseguit diferents objectius:

 1. Insistir en el treball cooperatiu com un eina d’aprenentatge vàlida
 2. Reforçar la cohesió i  l’autoestima.
 3. Millorar les relacions interpersonals amb alumnes i professors.
 4. Integrar la teoria i la pràctica.

Després d’haver realitzat unes sessions preparatòries en la tècnica de l’entrevista els resultats no poden ser més positius. L’enllaç que teniu més avall us obrirà una finestra amb totes les transcripcions.  Poseu-vos còmodes i gaudiu de la lectura com nosaltres ho hem fet preparant-ho.

Comissió de convivència de l’IES Josep Miquel Guàrdia

 

Galeria d’entrevistes

 

ESCOLARITZACIÓ 2018-2019: Llistes provisionals adscripció

escolaritzacio 17_18D’acord amb el calendari publicat a l’Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als provessos d’adscripció, admissó i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de 2n cicle d’EI, EP, ESO, Batxillerat i Educació Especial a les Illes Balears, publiquem la llista provisional del procés d’adscripció a ESO.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ.

D’acord amb l’esmentada resolució, es poden presentar reclamacions davant la direcció del centre del 28/04/2017 al 04/05/2017.

 

Proves accés CFGM: llista definitiva persones inscrites

D’acord amb l’article 14 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 21 de 18/02/2017), publiquem la llista definitiva de persones admeses i excloses de la prova.

D’acord amb l’article 14.4 de l’esmentada Resolució, contra l’esmentada llista es pot presentar recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia de la publicació

Per consultar la llista, cliclau a l’ENLLAÇ

Per consultar la relació d’estris per fer la prova aixì com l’horari i l’ordre del seu desenvolupament, clicau a l’ENLLAÇ

6è CONCURS RELAT BREU i 3r CONCURS DISSENY PORTADA DE LLIBRE

L’IES Josep Miquel Guàrdia i l’Ajuntament d’Alaior tornem a convocar, un any més, el CONCURS DE RELAT BREU i el CONCURS DE DISSENY D’UNA PORTADA.

Hi podrà participar tot l’alumnat dels centres educatius d’Alaior i Es Migjorn Gran que imparteixin Educació Primària i Educació Secundària, diferenciats per categories:

 • ESTUDIANTS DE 3r i 4t DE PRIMÀRIA
 • ESTUDIANTS DE 5è i 6è DE PRIMÀRIA
 • ESTUDIANTS DE 1r i 2n D’ESO
 • ESTUDIANTS DE 3r i 4t D’ESO

La temàtica és lliure i els treballs es podràn lliurar als Serveis Administratius del nostre centre fins dia 15 de maig de 2017 a les 13h.

En cada categoria es premiaran dos estudiants amb un xec regal per valor de 45 euros, destinats a l’adquisició de material didàctic.

Podeu consultar les bases del Concurs de relat breu, clicau a l’ENLLAÇ

Podeu consultar les bases del Concurs de disseny de portada, clicau a l’ENLLAÇ

esciure

Els alumnes de FPB en Informàtica instal·len una nova xarxa a l’institut

Durant el segon trimestre, els alumnes de segon de FP bàsica en Informàtica i Comunicacions, han realitzat una pràctica consistent en la instal·lació real d’una xarxa informàtica dins el Taller de Tecnologia. Aquest projecte sorgeix del mòdul “Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades” que estan estudiant i de la necessitat d’equipar un espai a l’institut on poder realitzar pràctiques de robòtica a diferents nivells dins la matèria de Tecnologia. Una manera pràctica d’aprendre i alhora útil, aportant millores al nostre centre. Pots trobar més informació d’aquesta instal·lació a la següent pàgina web que estan confeccionant els estudiants:

A partir del mes de maig, aquests alumnes començaran dos mesos de pràctiques a centres de treball (FCT) per poder completar els seus estudis i obtenir el Títol Professional Bàsic en Informàtica i Comunicacions.

Proves accés CFGM 2017: llista provisional persones inscrites

D’acord amb l’article 12 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 21 de 18/02/2017), publiquem la relació provisional de persones admeses i excloses de la prova.

D’acord amb l’article 13 de l’esmentada Resolució, els dies 29, 30 i 31 de març es poden presentar reclamacions adreçades a la direcció del centre.

Per consultar la llista, cliclau a l’ENLLAÇ

Proves lliures CFGM: llista definitiva persones inscrites

D’acord amb l’article 16 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de febrer de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 18 de 11/02/2017), publiquem la relació definitiva de persones inscrites.

‘Per consultar la llista, cliclau a l’ENLLAÇ

Per consultar el calendari de desenvolupament de les proves lliures, clicau a l’ENLLAÇ