I CONCURS DE DISSENY D’UNA PORTADA DE REVISTA

El jurat, reunit el passat 13 d’abril (VEGEU L’ACTA DEL VEREDICTE), decidí atorgar els següents guardons als participants d’aquest concurs (que ha substituit aquest curs les edicions anteriors del Concurs de disseny de punt de llibre):

· 1ª categoria: estudiants de 3r i 4t de primària
- Bela Esbert Bishop (CC La Salle)
- Marc Carreras Mercadal (CC La Salle)

· 2ª categoria: estudiants de 5è i 6è de primària
- Marc Sintes Cavaller (CC La Salle)
- Pau Torres Reurer (CC La Salle)

· 3ª categoria: estudiants de 1r i 2n d’ESO
- Pilar Martí Riudavets (IES J.M.Guàrdia)
- Marina Petrus Florit (CC La Salle)

· 4ª categoria: estudiants de 3r i 4t d’ESO
- Nina Barber Gallart (IES J.M.Guàrdia)
- Maria Rodríguez Carrizo (IES J.M.Guàrdia)

Enhorabona!!

 

IV CONCURS DE RELAT BREU

El passat 13 d’abril es reuní el jurat per decidir sobre l’edició d’enguany (VEGEU L’ACTA DEL VEREDICTE), resultant la següent relació de guanyadors del IV Concurs de Relat Breu:

· 2ª categoria: estudiants de 5è i 6è de primària
- Claudia Sintes Pons (CC La Salle), per Josep Miquel Guàrdia 25è aniversari.
- Nuria Barro Llopis (CC La Salle), per el treball En Guàrdia.

· 3ª categoria: estudiants de 1r i 2n d’ESO
- Sara Reurer Olives (CC La Salle), per La carta de la meva vida.

· 4ª categoria: estudiants de 3r i 4t d’ESO
- Raúl Llambías Sánchez (CC La Salle), per Un model a seguir.

La resta de premis van ser declarat deserts pel jurat, per la no adaptació al format
en contingut de les bases.

 

Enhorabona!!

I CONCURS DE MICRORELATS A FACEBOOK

Amb motiu de la festa internacional del llibre de la Diada de Sant Jordi, ha estat organitzat aquest curs 2014-15 el I Concurs de Microrelats a Facebook.

El passat dia 23 d’abril es lliuraren els premis als alumnes a la sala d’actes de l’institut, durant la celebració de les activitats que la comissió de Biblioteca del nostre IES va promoure amb motiu de la festa del llibre.

Les obres i els alumnes guardonats i finalistes, per votació popular i després del veredicte final del jurat (VEGEU AQUÍ L’ACTA), han estat el següents:

Finalista: Guiem Febrer Sintes (2n ESO B)

Un guardia conoció a una ecologista, se casaron, pero en el dia de su boda al guardia no le gustó la comida, hubo carne. Se divorciaron.

Finalista: Paula Martí Mascaró (2n ESO B)

Los enanitos paseaban por el bosque y encontraron unas manzanas, pasó la guardia civil, y vio que estaban envenenadas.

Tercer premi:  Anna Mercadal Moll (2n ESO B)

“Esta noche haremos guardia”, dijo mi padre. Tres noches sin dormir por ese ruido, esperando el desenlace…sonó el despertador, nos dormimos.

Segon premi:  Alanis Carolina Herrera Maldonado (2n ESO B)

Era media noche y un vampiro merodeaba las calles, cuando de pronto divisa un guardia, se abalanza sobre el y le pregunta la hora.

Primer premi:  Pau Sintes Juanicio (3r ESO A)

El guàrdia entrà a l’institut i olorà problemes. Va seguir el rastre fins que va trobar la causa. El llibre de matemàtiques estava obert.

 

Enhorabona a tots els participants!!

Proves accés cicles formatius grau mitjà 2015: llistes definitives admesos

D’acord amb l’article 14 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de febrer de 2015 es convoca la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (BOIB 22 de 14 de febrer de 2015). publiquem la llista definitiva de persones admeses i excloses de fer la prova d’accés.

D’acord amb l’article 14.4 de l’esmentada Resolució, contra la llista definitiva es pot presentar recurs d’alçada davant la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia de la publicació.

Per veure la llista de persones admeses i excloses, clicar damunt l’ENLLAÇ

Per veure els estris i l’horari de la prova, clicar damunt l’ENLLAÇ

CONCURS DE DIBUIX I DISSENY DE LA MASCOTA MENORCA TALAIÒTICA, CANDIDATA A PATRIMONI MUNDIAL

El nostre centre ha organitzat el Concurs de Dibuix i Disseny de la mascota que representi la candidatura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial, amb la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca, com a promotor de la candidatura a patrimoni mundial, i de Menorca Talaiòtica; Candidata a Patrimoni Mundial;  Única en el món.  Aquest concurs s’ha adreçat als estudiants de tots els nivells de secundària dels centres educatius de Menorca.

El passat dimecres 15 d’abril es reuní el jurat per a escollir l’obra guanyadora, que ha resultat ser el treball presentant per Pau Benejam Coca, alumne de 4t d’ESO del Col·legi Sant Francesc d’Asís, de Ferreries.

En aquest enllaç podeu accedir a còpia de l’acta del veredicte del jurat.

NOTA:  El proper divendres dia 1 de maig, a les 17 hores, es lliurarà el premi d’aquest Concurs en un acte que tindrà lloc en la sala de plens del Consell Insular de Menorca, coincidint amb el Segon Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Persones i Comunitats. Així mateix, es presentarà oficialment la imatge de la Mascota premiada que representarà la candidatura Menorca Talaiòtica.

Enhorabona a tots els participants i especialment al guanyador!

Acreditació competències professionals 2015: Provisionals Fase Assessorament

D’acord amb l’article 14.6 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes provisionals de les persones inscrites a la Fase d’Assessorament:

Qualificació SAN491_3: ENLLAÇ

D’acord amb l’article 14.7 de l’esmentada Resolució, les persones poden formular reclamacions contra les llistes en el termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la publicació, presentant una instància de reclamació a la secretaria del centre.

Proves accés cicles formatius de grau mitjà 2015: llistes provisionals admesos

D’acord amb l’article 12 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de febrer de 2015 es convoca la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (BOIB 22 de 14 de febrer de 2015). publiquem la llista provisional de persones admeses i excloses de fer la prova d’accés.

D’acord amb l’article 13 de l’esmentada Resolució, es poden presentar reclamacions contra les llistes provisionals els dies 24, 27 i 28 d’abril davant el director del centre educatiu on s’ha presentat la sol·licitud mitjançant model d’instància que pot recollir de la secretaria del centre.

Per veure la llista de persones admeses i excloses, clicar damunt l’ENLLAÇ