MOSAIC 25è ANIVERSARI

Amb motiu de la celebració del 25è aniversari del centre, el passar curs els alumnes de 2n ESO de Taller d’Artesania, amb la seva professora Cristina Solé al capdavant, van elaborar un mosaic de trencadís commemoratiu.  El disseny guanyador per a l’obra fou de Gemma Torrent Coll, alumna que enguany ja està realitzant el 1r curs de Batxillerat.

La composició ceràmica ha quedat exposada a l’entrada a la zona d’administració i professorat, a la planta baixa de l’edifici de l’institut.

Enhorabona a tots!

mosaic

EXPOSICIÓ 25 GRAMS

Mercès a la cessió per part de VETERINARIS SENSE FRONTERES de l’exposició “25 GRAMS:  PEL CONTROL DE LA VENDA I LA PUBLICITAT DEL SUCRE”, aquesta romandrà en el nostre centre -al vestíbul nord- entre els dies 25 i 29 d’abril.

Podeu trobar més informació a https://vsf.org.es/25-gramos

 

 

INTERCANVIS VISITES ALUMNES – MOSTRA FP

Durant aquesta setmana visitaran el nostre institut diversos grups d’alumnes, procedents d’altres centres de l’illa, per tal de mostrar-los l’oferta en cicles formatius que aquí s’imparteixen.

Igualment, demà 26 d’abril i el proper 5 de maig els nostres alumnes interessats podran visitar diferents instituts de llevant i ponent, per tal de veure també l’oferta formativa en FP que allí disposen.

 

Proves accés CF grau mitjà 2016: llistes provisionals admesos

D’acord amb l’article 12 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de març de 2016 es convoca la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (BOIB 32 de 10 de març de 2016). publiquem la llista provisional de persones admeses i excloses de fer la prova d’accés.

D’acord amb l’article 13 de l’esmentada Resolució, es poden presentar reclamacions contra les llistes provisionals els dies 25, 26 i 27 d’abril davant el director del centre educatiu on s’ha presentat la sol·licitud mitjançant model d’instància que pot recollir de la secretaria del centre.

Per veure la llista de persones admeses i excloses, clicar damunt l’ENLLAÇ

PROCÉS DE SELECCIÓ DE DIRECTORS

D’acord amb la base cinquena, apartat D, punt 5.9, una vegada s’hagi publicat el nomenament dels membres de la comissió de selecció i la secretaria del centre n’hagi rebut la comunicació, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de trametre al president de la comissió de selecció una còpia dels projectes de direcció. També n’enviarà una còpia al director del centre, perquè el projecte es pugui consultar a la secretaria del centre i/o a la pàgina web, amb la finalitat que tota la comunitat educativa en prengui coneixement.  El director convocarà el claustre de professors i el consell escolar per informar-los de les candidatures.

Per donar conformitat a aquesta disposició, adjunt trobareu els projectes presentats pels dos aspirants al càrrec de director del nostre centre i que han estat admesos en la llista definitiva d’acord amb la Resolució del director general d’Ordenació, Planificació i Centres de 15 d’abril de 2016.

* Projecte de direcció de:  DAVID FONT MAMPEL

* Projecte de direcció de:  FRANCISCO PONS OLIVES

Igualment, qualsevol interessat pot consultar els citats documents a la secretaria del centre.

 

Alaior, 21 d’abril de 2016

Joan Carreras – Secretari del centre

VII CONCURS DE PONTS AMB PALS DE POLO

El passat 14 d’abril, els alumnes que cursen Mecànica de 2n de batxillerat a l’institut Josep Miquel Guàrdia, varen participar en el concurs de ponts construïts amb pals de polo, un esdeveniment que ja té lloc a l’IES des de fa set anys. Aquest concurs es sol fer perconcurs ponts 2016
consolidar els conceptes apressos pels alumnes als temes passats de dita
assignatura. Aquest any han participat cinc alumnes que han presentat un model de pont respectivament, mostrant varietat de models i estructures.

Els ponts construïts han hagut de seguir unes regles, que són les següents:
només s’han pogut fer servir un màxim de 125 pals de polo, el pont havia de fer
60cm de llarg aproximadament, d’altura de 1 pal a 3 pals (un pal fa 11,8cm) i un
pal d’ample. I només es podia fer servir 125ml de cola blanca.

Aquests concurs es va basar en una prova per veure quin pont aguantava més
pes sense trencar-se i determinar el guanyador de la setena edició. Els ponts
es col·locaven en un suport i s’anaven carregant de pes amb un blocs que mes
o menys feien cinc kilograms fins arribar al punt que es trencaven, aquesta
prova es va dur a terme a l’hora del pati del passat dijous.

El pont guanyador va ser el construït per Miquel Gomila aguantant un pes de
76.8 kg, en segon lloc va quedar el construït per Sylvan Batalla amb 72 kg i en
tercer lloc Aleix Solà amb 62.4 kg.
Cal destacar que cada pont té un pes entorn als 200 grams, per tant, el pont
guanyador va suportar 384 el seu propi pes.
El guanyador del VII concurs es va emportar un disc dur USB3 de 1 Tb i els
altres participants un pendrive de 32 GB, patrocinats pel departament de
tecnologia de l’institut i l’ampima del centre. Ha estat una experiència diferent,
on els continguts apresos a classe s’han aplicat a un projecte concret i els
resultats han estat molt enriquidors i satisfactoris.

AVÍS ALUMNAT PROMOCIONAT: Recollida de títols

Avisem a tot aquell alumnat d’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat que hagi finalitzat els seus estudis i hagi promocionat els següents cursos:

2008/2009           2009/2010         2010/2011         2011/2012         2012/2013       2013/2014

Pot passar pel nostre centre a recollir els seus diplomes, portant el DNI o autorització signada per l’interessat.

Acreditació competències professionals 2016

S’ha convocat el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació 2016.

En el nostre centre es podran tramitar les següents qualificacions professionals:

COM412_1 Activitats auxiliars de comerçAcredita
COM411_1 Activitats auxiliars de magatzem

COM631_2 Activitats de gestió del petit comerç

SAN122_2 Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes

SAN025_2 Transport sanitari

Per accedir a la documentació i a tota la informació (convocatòria, documents d’inscripció, etc), clicau a l’ENLLAÇ

El termini d’inscripció és del 4 al 22 d’abril de 2016

Per visitar la web d’Acreditacions Professionals, clicau a l’ENLLAÇ

Per baixar-vos el calendari del procediment, clicau a l’ENLLAÇ

Per realitzar el pagament: es pot fer telemàticament, o emplenar el document, imprimir-lo i dur-lo al banc, o també podeu passar pel nostre centre a recollir el model de pagament de taxes DUI-046, i aquest pagament s’ha de fer dins el període d’inscripció,

Important: Teniu en compte que s’han de pagar unes taxes de 5,46€ per a cada inscripció (no per a cada Unitat de Competència en què us vulgueu inscriure). Vosaltres mateixos heu de fer el càlcul del total a pagar.

Exempció total o parcial en el pagament de les taxes (s’ha justificar documentalment):

  • les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
  • les persones en atur.
  • les famílies nombroses de categoria especial.
  • les famílies nombroses de categoria general han d’abonar el 50% de la taxa.

Per anar a la web per fer el pagament ordinari, clicau a l’ENLLAÇ

Per anar a la web per fer el pagament per famílies nombroses de categoria especial, cliclau a l’ENLLAÇ

Proves lliures cicles formatius 2016: calendari proves i estris necessàris

Adjuntem el calendari del desenvolupament de cada un dels exàmens dels mòduls dels cicles formatius i estris necessaris.

Calendari proves lliures Cicle Formatiu grau mitjà d’Activitats Comercials; clicar a l’ENLLAÇ

Calendari proves lliures Cicle Formatiu grau mitjà Farmàcia i Parafarmàcia, clicar a l’ENLLAÇ